Obligatii fiscale ale nerezidentilor pentru castigurile de capital

     În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin.(1) si (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele juridice straine care obtin venituri din proprietati imobiliare situate in Romania, sau din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana, au obligatia de a plati impozit pe profitul impozabil aferent acestor venituri – potrivit art. 34, si de a depune declaratii de impozit pe profit – potrivit art. 35 al aceluiasi act normativ. Orice persoana juridica straina poate desemna un reprezentant fiscal pentru a indeplini aceste obligatii.

     De asemenea, conform pct.13 alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nerezidentul beneficiar al veniturilor din Romania trebuie sa justifice in Romania dreptul de a beneficia de prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si statul sau de rezidenta, prin prezentarea certificatului de rezidenta fiscala eliberat de statul respectiv.

     Atunci cand nerezidentul, persoana juridica straina, beneficiar al venitului de natura castigului de capital, prezinta certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatile fiscale ale statului de rezidenta, veniturile de aceasta natura se impun potrivit prevederilor articolului intitulat “Castiguri de capital” din conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu statul de rezidenta al beneficiarului acestui venit.

  În conditiile aplicarii prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri, persoanei juridice straine care realizeaza venituri din cesionarea titlurilor de participare nu-i revin obligatiile declarative prevazute la art. 30 din Codul fiscal.

    Totodata, potrivit prevederilor art. 72 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal, primind cod de identificare fiscala. Prin urmare, orice persoana juridica straina care obtine venituri din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana are calitatea de subiect de drept fiscal, avand drepturi si obligatii in raportul juridic fiscal.

  Potrivit art. 72 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, aceasta are obligatia sa se inregistreze la organul fiscal competent, chiar daca potrivit unor conventii de evitare a dublei impuneri, dreptul de impunere il detine un alt stat.

 Ordinul ministrului finantelor publice nr.2157/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent, prevede la art.1 alin.(2) competenta de administrare astfel :
– organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla institutia prin intermediul careia se face tranzactia, in cazul tranzactionarii titlurilor de participare la societati deschise;
– organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla societatea ale carei titluri se tranzactioneaza, in cazul tranzactionarii titlurilor unor societati inchise

ATFREPORT CONSULTING – FIRMA DE CONTABILITATE SI CONSULTANTA FISCALA