Obligatii fiscale ale nerezidentilor pentru castigurile de capital

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin.(1) si (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele juridice straine care obtin venituri din proprietati imobiliare situate in Romania, sau din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana, au obligatia de a plati impozit pe profitul impozabil aferent acestor […]

Vanzarea terenurilor agricole

Vanzarea terenurilor agricole se incadreaza la operatiuni scutite fara drept de deducere a TVA, sub rezerva optiunii pentru taxare prin depunerea unei notificari la organul fiscal competent. Optiunea de taxare este prevazuta la art. 141 alin. (3). Regasim scutirea optionala in Codul fiscal la art. 141 alin. (2) lit. f) „livrarea de catre orice persoana […]

Cum se impoziteaza veniturile obtinute de persoanele fizice din inchirieri?

Contribuabilii care obtin venituri din inchirierea bunurilor din patrimoniul personal au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul estimat, in termen de 15 zile de la incheierea contractului intre parti. Declaratia privind venitul estimat se depune o data cu inregistrarea la organul fiscal a contractului incheiat intre parti.     Valoarea chiriei prevazute in contractul […]