ATFREPORT CONSULTING  ofera urmatoarele tipuri de servicii:

1) Servicii de contabilitate

 • inregistrarea documentelor primare privind operaţiile de gestiune, încasări şi plăţi de orice natură;
 • ţinerea evidenţei sintetice şi analitice privind contabilitatea operaţiunilor de capital, imobilizărilor, gestiunii de valori materiale şi băneşti, terţilor, trezoreriei, cheltuielilor, veniturilor, rezultatelor financiare şi altor angajamente nepatrimoniale, potrivit normelor metodologice ale Ministerului de Finanţe;
 • evidenta clientilor si furnizorilor;
 • ţinerea registrelor de contabilitate, respectiv Registrul jurnal pentru înregistrări contabile, Registrul inventar;
 • intocmirea Balantei de verificare lunar;
 • întocmirea situaţiei rezultatelor finaciare şi obligaţiilor fiscale, a decontului de T.V.A. şi transmiterea acestora la Administraţia Financiară în termenele prevăzute de legea fiscală;
 • întocmirea şi transmiterea la organele financiare, în termenul prevăzut de lege, a bilanţurilor semestriale, a bilanţului anual şi anexele acestuia;
 • întocmirea la timp a ordinelor de plată privind impozitele şi taxele cuvenite bugetului de stat;

 2) Servicii de personal:

 • intocmirea şi înregistrarea statelor de salarii, precum şi a declaraţiilor către bugetele fondurilor speciale asociate acestora;
 • elaborarea fiselor fiscale;
 • intocmirea contractelor de munca, actelor aditionale la contractele de munca, precum si depunerea acestora la Camera de Munca;
 • intocmirea adeverintelor de venit, precum si altor tipuri de adeverinte pentru angajatii beneficiarului;
 • intocmirea dosarelor de personal;

3) Servicii de consultanta fiscala:

 • informari legislative;
 • solutii fiscale la cerere pentru impozitele si taxele reglementate de Codul Fiscal;
 • asistenta de specialitate in rezolvarea litigiilor cu autoritatile financiare ale statului
 • obtinerea certificatelor de atestare fiscala, autorizatiilor si a altor documente reglementate de Codul Fiscal;
 • asistenta de specialitate in rezolvarea litigiilor cu autoritatile financiare ale statului.

4) Servicii de consultanta si revizie contabila:

 • organizarea departamentelor de contabilitate ale societatilor;
 • verificarea inregistrarilor contabile intocmite de departamentul de contabilitate;
 • efectuarea inchiderilor lunare si anuale;
 • asistenta contabila acordata angajatilor din departamentul de contabilitate;
 • certificarea situatiilor financiare semestriale si anuale;
 • efectuarea de analize economico-financiare, in standarde nationale si internationale, si evaluari patrimoniale;proiecte de fuziune , divizare, dizolvare;
 • efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice, in conditiile prevazute de lege;

 

ATFREPORT CONSULTING – FIRMA DE CONTABILITATE SI CONSULTANTA FISCALA